ACEDProfes školící středisko řidičů | Jaroslav Adamus | acedprofes.cz

carad.cz

Aktuality | Dechová zkouška na alkohol

Zákon 361/2000Sb. §5, Povinnosti řidiče odst.f: Řidič je povinen podrobit se na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie dechové zkoušce.

Měření alkoholu se provádí  metrologickým zařízením, kalibrovaným, alkoholtesterem Drager 7410 plus, s výstupem  na tiskárnu.  Technická tolerance zařízeni je 0,24promile a slouží jako odpočet z naměřené hodnoty. Když je první zkouška pozitiv. následuje nejdříve po 5 minutách druhá, je li rozdíl 10%,  následuje nejdříve po 5min. třetí, je li i potom rozdíl větší než 10%, následuje odvoz na lékařské vyšetření. Dechová zkouška by měla být nejméně  15min. po jídle a 5min. po kouření. Lékařské vyšetření platí řidič. Jen když je negativní, hradí jej  policie. Každý pozitivní odběr je porušení zákona, platí i nadále  tolerance 0. Pozitivní dechovou zkoušku nelze vyřešit na místě. Policista dokumentuje a odesílá magistrátu každý doklad o pozitivním odběru.  Správní řízení je zahájeno  když naměřená hodnota po odpočtu 0,24 promile je větší než 0,01promile. Naměření 1promile je obvyklá hranice, při které se  věc projednává u soudu jako trestný čin.Většina soudů  bere výsledek dechové zkoušky jako důkaz, jen některé soudy požadují navíc odběr krve nebo svědectví policisty.
 
Tresty na alkohol za volantem
7 bodů,  25 000–50 000Kč pokuta ,1 - 2 roky zákaz činnosti ve správním řízení
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky (§22/1c)) § 201 trestního zákona.
 
Když je 1 promile a více: 7 bodů,peněžitý trest, 1 - 10 roků zákaz činnosti,  odnětí svobody až do tří let v soudním řízení podle Trestního zákona.
Odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu:dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, nebo lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví, anebo odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví (§ 22/1d). 
 
7bodů, 25 000–50 000 Kč, 1 rok - 2 roky zákaz činnosti
Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem  (§ 22/1b).
 
7 bodů, 2500 –20000 Kč, 6 měsíců - 1 rok zákaz činnosti
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši vyšší než  0,3 ‰  (§ 22/1b)
 
0 bodů, 2500 –20000 Kč, 6 měsíců - 1 rok zákaz činnosti
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši větší než 0,24 ‰  a menší nebo rovné 0,3  (§ 22/1b)