ACEDProfes školící středisko řidičů | Jaroslav Adamus | acedprofes.cz

carad.cz

Aktuality | Zbytečná revoluce v předpisu o tachografech.

Články 24, 34 a 45 nařízení se budou používat ode dne 2. března 2015, ostatní články až ode dne 2. března 2016.  Můj názor je, že je to zbytečná revoluce, stačilo  původní předpis aktualizovat.  Je vidět  že páni v Bruselu musí vykazovat nějakou činnost  aby zdůvodnili svoje vysoké platy.