ACEDProfes školící středisko řidičů | Jaroslav Adamus | acedprofes.cz

carad.cz

Aktuality | Nemám profesní průkaz nebo mám propadlý

Profesní průkaz po době platnosti je možné vyměnit jedině tehdy, když páté školení bylo provedeno do konce jeho platnosti. Pokud provedeno nebylo, je řešením absolvovat  pravidelné školení v délce 35h. na základě kterého bude vydán nový doklad profesní způsobilosti.

Jednodušší získání profesního průkazu - řidiči, kteří nemají Profesní průkaz a získali ř.p. sk. C před 10.9.2009  nebo ti, co získali ř.p. sk. D před 10.9.2008 mohou podle novely zákona získat Profesní průkaz jen na základě pravidelného školení v délce 35h. a to bez zkoušek.