ACEDProfes školící středisko řidičů | Jaroslav Adamus | acedprofes.cz

carad.cz

Aktuality | Osoba blízská už nezachrání

Nevymlouvat se že nevím kdo  vozidlo řídil. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích byl doplněn (novelizován) o ust. § 10 odst. 1 písm. d), který uvádí:
"Provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti."
Pokud tedy jako majitel (provozovatel) vozidla uvedete, že neznáte totožnost řidiče v době spáchání přestupku, tak je problém. Tento správní delikt může být ohodnocen částkou 5.000 až 10.000,- Kč pro fyzickou (nepodnikající) osobu - dle § 125c z.č. 361/2000 Sb., a částkou až 100.000,- Kč pro právnickou a podnikající fyzickou osobu, a to na základě ustanovení § 125d téhož zákona, tedy z. č. 361/2000 Sb. Je nutné tedy říci pravdu: "Totožnost řidiče je mi známa, ale jedná se o osobu blízkou, tudíž odmítám podat vysvětlení." - pro případ, že vozidlo řídila skutečně osoba blízká, popřípadě: "Totožnost řidiče je mi známa, ale odmítám podat vysvětlení." - to pro případ, že jste řidičem osobně. Lhát nebudete a v obou případech je důkazní břemeno na straně státu, nikoli na Vás.