ACEDProfes školící středisko řidičů | Jaroslav Adamus | acedprofes.cz

carad.cz

Aktuality | Sankce za přetížené vozidlo v roce 2013 a tolerance 3%

Při kontrolním vysokorychlostním i nízkorychlostním vážení vozidel nastaly od 1. září 2012 podstatné změnypodle vyhlášky č. 288/2012 Sb.

  • Poplatek za vážení přetíženého vozidla je 6 tisíc Kč.
  • Řidič který vozidlo nepodrobí vážení nebo po vážení bez dovolení pokračuje v jízdě zaplatí na místě pokutu až 30 tisíc Kč.
  • Řidič přetíženého vozidla může na místě dostat pokutu do výše 15 tisíc Kč.
  • Řidič přetíženého vozidla může dostat v příkazním řízení pokutu až do výše 30 tisíc Kč. a ve správním řízení  za uvedené přestupky pokutu do výše 50 tisíc Kč a 3 body.
  • Dopravce ve správním řízení za zjištěné přetížení vozidla za každou započatou tunu dostane  pokutu 7 tisíc Kč.
  • Dopravce může dostat pokutu v příkazním řízení do výše 50 tisíc Kč a ve správním řízení až do výše 500 tisíc Kč.
  • Podnikateli v silniční dopravě hrozí za tyto přestupky taky ztráta dobré pověsti a tedy i koncese k provozování dopravy.
 
Odečítatelná tolerance
Chyby měření je 3 % při nízkorychlostním vážení jak na celkovou hmotnost, tak  3 % pro zatížení na nápravu. Při vysokorychlostním vážení se připouští chyba měření nejvýše 5%  pro celkovou hmotnost vozidla a 11 % pro zatížení na nápravu.