ACEDProfes školící středisko řidičů | Jaroslav Adamus | acedprofes.cz

carad.cz

Aktuality

Sankce za přetížené vozidlo v roce 2013 a tolerance 3% 10.02.2014 18:46:02
Při kontrolním vysokorychlostním i nízkorychlostním vážení vozidel nastaly od 1. září 2012 podstatné změnypodle vyhlášky č. 288/2012 Sb. Poplatek za vážení přetíženého vozidla je 6 tisíc Kč. Řidič který vozidlo nepodrobí vážení nebo po vážení bez dovolení pokračuje v jízdě zaplatí na místě pokutu až 30 tisíc Kč. Řidič přetíženého vozidla může na místě dostat pokutu do výše 15 tisíc Kč. Řidič přetíženého vozidla...

více >>
Pravidla bodového systému 10.02.2014 18:45:01
Po dosažení hranice 12 bodů je řidič  vyzván doporučeným dopisem k odevzdání řidičského průkazu do pěti dnů. Magistrát města, který vydal řidičský průkaz, zaznamená body do 5 dnů od doručení informace o uložení pokuty nebo pravomocného rozhodnutí o uložení trestu. Řidič musí na požádání obdržet výpis o stavu svého konta – obecní úřad však jiným způsobem  o stavu nebo změně bodového konta řidiče neinformuje. Po 12 měsících be...

více >>
Policista je oprávněn zadržet řidičský průkaz 10.02.2014 18:44:00
Policista je oprávněn zadržet řidičský průkaz na místě, jestliže řidič : je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví, ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii. řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkou...

více >>
Osoba blízská už nezachrání 10.02.2014 18:39:27
Nevymlouvat se že nevím kdo  vozidlo řídil. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích byl doplněn (novelizován) o ust. § 10 odst. 1 písm. d), který uvádí: "Provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti." Pokud tedy jako majitel (provozovatel) vozidla uvedete, že neznáte totožnost řidiče v době spáchání přestupku, tak je problém. Tento spr...

více >>