ACEDProfes školící středisko řidičů | Jaroslav Adamus | acedprofes.cz

carad.cz

Aktuality

Obrana řidičů 10.02.2014 18:38:29
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích., § 2:  Pojem přestupku   Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.   Výklad Nejvyššího správního soudu: Jestliže správní orgán na základě zjištění dos...

více >>
Nemám profesní průkaz nebo mám propadlý 10.02.2014 18:28:29
Profesní průkaz po době platnosti je možné vyměnit jedině tehdy, když páté školení bylo provedeno do konce jeho platnosti. Pokud provedeno nebylo, je řešením absolvovat  pravidelné školení v délce 35h. na základě kterého bude vydán nový doklad profesní způsobilosti. Jednodušší získání profesního průkazu - řidiči, kteří nemají Profesní průkaz a získali ř.p. sk. C před 10.9.2009  nebo ti, co získali ř.p. sk. D před 10.9.2008 mohou podle novely zákona získat Profesní průkaz j...

více >>
Nová podmínka vrácení řidičského průkazu 10.02.2014 18:25:09
1.7.2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., kde je uvedeno: Žadatel o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyl v důsledku: a) uloženého ZŘMV soudem (bez ohledu na délku zákazu) nebo správním orgánem na dobu nejméně 6 měsíců (rozhodující je uložená doba a nikoliv skutečná doba výkonu ZŘMV) nebo b) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zaváz...

více >>
Dechová zkouška na alkohol 06.02.2014 21:02:37
Zákon 361/2000Sb. §5, Povinnosti řidiče odst.f: Řidič je povinen podrobit se na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie dechové zkoušce. Měření alkoholu se provádí  metrologickým zařízením, kalibrovaným, alkoholtesterem Drager 7410 plus, s výstupem  na tiskárnu.  Technická tolerance zařízeni je 0,24promile a slouží jako odpočet z naměřené hodnoty. Když je první zkouška pozitiv. následuje nejdříve po 5 minutách druhá, je li rozdíl 10%,  následuje nejdří...

více >>