ACEDProfes školící středisko řidičů | Jaroslav Adamus | acedprofes.cz

carad.cz

E-přihláška na pravidelné školení

Ná této stránce můžete si podat přihlášku na školení elektronicky, nebo ji můžete vyplnit a odeslat emailem na acedprofes@acedprofes.cz.

Předpřipravené přihlášky lze stáhnout zde:

  1. Přihláška pro jednotlivce
  2. Hromadná přihláška