ACEDProfes školící středisko řidičů | Jaroslav Adamus | acedprofes.cz

carad.cz

Školení z odborné-profesní způsobilosti řidičů (dále jen Profesní školení)

Pravidelné školení

Řidič, který je držitelem Průkazu profesní způsobilosti řidiče, je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Účast se zaznamenává do řidičova listu „Potvrzení o absolvování pravidelného školení“, který je mu vydán při prvním školení. Podmínkou účasti na školení je podaná přihláška (papírová nebo on-line), na školení je nutné přihlásit se nejméně týden dopředu. Je potřeba mít sebou platný Řidičský průkaz a popřípadě platný Průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Povinnost absolvovat toto školení se vztahuje na řidiče, kteří řídí vozidla skupiny C, C+E, C1, C1+E. (tzn. všechna vozidla od 3 500 kg) a D, D+E, D1, D1+E (i mikrobusy pro přepravu 9+1 osob). Povinnost se nevztahuje pouze na stanovené výjimky podle § 46, odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. (např. řidiči vozidel ozbrojených sil, hasičů, zdravotnické záchranné služby, dále řidiči vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h atd.)
 

Tématické okruhy pravidelného školení 

 • Profesní a zdravotní způsobilost řidiče, řidičské průkazy, zák. 247/2000Sb,
 • Zák. 111/1994Sb., zák.12/1997Sb. doklady k nákladu, eurolicence, CMR,
 • Zák.361/2000Sb a zásady bezpečné, úsporné a defensivní jízdy, zákazy jízdy,
 • Blokové řešení přestupků, příkazní a správní řízení, soudní řízení,alkohol a drogy,
 • Bodový systém, sazebník pokut, přestupkový zákon, odnětí řidičského oprávnění,     
 • Kauce, trestní zákon, zkouška z odborné způsobilosti, odpovědnost provozovatele,
 • Nařízení ES561, 3821, AETR, Nař. Vl.589/2006, Vyhl.478/200, Nař. Vl.168/2002,
 • Digitální tachografy, kontrola doby řidiče, SOD, Zákoník práce, BOZP,
 • Technická nezpůsobilost, pneumatiky,vážení vozidel, zvláštní užití komunikace,
 • Uložení a zajištění nákladu,  převzetí a předání nákladu, podlimitní přeprava ADR, ATP,
 • Příčiny a následky dopravních nehod, rozbor nehodového děje, statistika doprav.nehod,
 • Činnost řidiče po dopravní nehodě, poskytnutí první zdravotní pomoci,
 • Mýto, clo, pojištění, předpisy ostatních států EU, kabotáž, logistika.