ACEDProfes školící středisko řidičů | Jaroslav Adamus | acedprofes.cz

carad.cz

Aktuality

RODOS - aktuální náhled hustoty provozu 22.04.2014 21:38:22

Na šikovném webu: www.rodosdata.it4i.cz/rsd  je vidět okamžitou dopravní situaci na komunikacích formou jednoduché grafiky.Je možné si prohlédnout „jak to jede“ např. na dálnici D1 a ostatních   rychlostních  silnicích, srovnat dvě trasy do Prahy, a to přes Brno a Hradec Králové včetně zdržení na obou trasách. Zelená barva na úseku znamená svižnou jízdu, oranžová zpomalení a červená velmi pomalou jízdu až stojící kolonu vozidel. Stav je každých30 vteřin aktualizován, k dispozici je i historie předchozích dnů.


 

 

 

Zbytečná revoluce v předpisu o tachografech. 22.04.2014 20:18:39

4. února 2014 schválila  Rada  EU  Nařízení č. 165/2014, které ruší a nahrazuje známé nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě.  Toto nové nařízení v podstatě říká to samé co původní předpis, snad jen jinými slovy. Přesto nové nařízení obsahuje několik zásadních změn. O jaké změny se jedná, řekneme si na školení řidičů.

více >>
Změny ve vydání karty tachografu 10.02.2014 18:49:59

1. změna - při výměně karty bude řidiči ponechána i stará karta, která bude sloužit k odečítání dat. Tuto karta nelze v tachografu užít slouží jen k prokázání minulého období. Tato karta se má do 60 dnů odevzdat tomu kdo ji vydal.

2. změna: karta již není vázána na Ř.P. a při jeho výměně není nutno kartu vyměnit.

Zákaz jízdy v ČR 10.02.2014 18:48:43
  • V neděli a svátcích od 13 do 22 hodin,
  • v červenci a srpnu,
  • v pátek od 17 do 21h,
  • v sobotu od 7 do 13h.